Tanken bag

Rudersdal Folkemødedag samler politik og interesser i vores kommune og i resten af Danmark.

Rudersdal Folkemødedag handler om det lokale og det nationale, om politik der fra nær og fjern har betydning for den hverdag, vi har som borgere i Rudersdal Kommune. Vi har lånt lidt fra det bornholmske Folkemøde. Den gode ide, lidt af navnet og forhåbentligt rigtig meget af den gode stemning.

Rudersdal Folkemødedag handler om dialog. Her kan du møde andre engagerede mennesker og politikere i debatter om bl.a.  ældrepleje, folkeskolen, folkekirken, unges vilkår, byudvikling, digitalisering, fremtidens folketing og nutidens kommunestyre.

Rudersdal Folkemødedag afholdes lørdag den 31. august 2024 på Havarthigaarden, Havarthivej 6 i Holte.

Debatterne kan være store eller små. Havarthigaarden i Holte er rammen om Folkemødedagen. Her er der mange forskellige rum: Alt fra lokaler, der kan rummer 120 tilhørere til en lille intim dagligstue. Alle – foreninger, partier, faglige- og interesseorganisationer – kan byde ind med debatter typisk fra ½-1 times varighed. De eneste faste elementer er debatterne mellem partiernes folketingsmedlemmer valgt i Nordsjællands Storkreds som starter folkemødedagen samt debat mellem de ledende kommunalpolitikere. Alle partier stiller en repræsentant til debatten om vores kommune, der foregår kl. 14-15.30. Alle de andre emner bestemmer deltagerne selv. Derfor er Rudersdal Folkemødedag rammen om netop de debatter, som er vigtige for mennesker, der bor i Rudersdal.