Om os

Foreningen Rudersdal Folkemødedag er blevet skabt på baggrund af et brændende ønske for at få sat mere fokus på det nære foreningsliv og borgerinddragelse i Rudersdal.

Rudersdal Folkemøde dag blev afholdt for første gang i 2013. Den positive modtagelse og de mange gæster har gjort at vi gentager det igen i år, og gerne mange år endnu.

Hvis du og din forening vil være del af Folkemødedagen enten i år eller frem over, med fx. en stand og en debat, så kan du kontakte os hos formanden for foreningen bag Folkemødedagen

Ulla Thillerup • tlf.nr. 4062 1388 • ulla @ thillerup.com

BESTYRRELSEN
Formand

Ulla Thillerup

I bestyrelsen: Peter Lassen (Erhvervsforeningen), Bernt Stubbe Østergaard (SF), Niels Friis-Hansen (Havarthigaarden), Nikolaj Brasen (Radikale), Pia Sverdrup (Socialdemokratiet) og Carsten Thaarup (Ældre Sagen). Suppleanterne deltager også i arbejdet, og her blev valgt: Niels Harrig (socialdemokratiet), Ejvind Slottved (Alternativet), Ann Sofie Orth (Det Konservative Folkeparti) og Ulla Jarulf (Holte Rotary).