Hvordan kan vi som borgere bidrage til “Giftfri Rudersdal”? kl. 14-15

Hvert år opdages nye giftstoffer i vores drikkevand. Stofferne stammer især fra ukrudtsmidler og træbeskyttelsesmidler. Desværre er det ikke lovligt at udstede forbud mod brugen af disse stoffer, så derfor må vi gå andre veje: gennem oplysning og påvirkning af borgere, erhvervsliv og det offentlige at begrænse brugen.På en workshop i foråret fik ca. 50 aktive borgere lavet en lang liste af initiativer, der kunne støtte op om denne indsats, og kommunen har i samarbejde med blandt andet Danmarks Naturfredningsforening taget initiativ til at nedsætte arbejdsgrupper der skal bidrage til et “giftfrit Rudersdal”.På denne session på Folkemødet, vil vi kort referere resultaterne fra det første borgermøde om emnet, formanden for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller vil fortælle om kommunens initiativ, Annette Plesner fra “Giftfri Haver” vil fortælle om deres arbejde, og så vil der ellers blive lagt op til diskussion:

  • hvordan kan vi som borgere arbejde for at Rudersdal bliver giftfri?

Arr: Lokallisten og Konservative FolkepartiKl. 14:00-15:00, lokale B1