Rudersdal 2030 – vær med til at skabe fremtiden – kl. 13-15

2030 er det år FNs Verdensmål (SDG) skal være indfriet.  Også af velstående kommuner i de rige lande. Vi laver en workshop, hvor vi arbejder med hvordan Rudersdal kan realisere mål nr. 4 om Kvalitetsuddannelse, nr. 10 om Mindre ulighed, nr. 11 om Bæredygtige byer og nr. 13 om Klimaindsats    

Hvad er vores vision for Rudersdal 2030? Hvordan kommer vi derhen?

Bliv inspireret af klimaeksperten Christian Poll – om Rudersdal som mulig foregangskommune på klimaområdet, uddannelsesforsker, dr. phil Anne Marie Eggert Olsen – om folkeskolen som samfundsstøtte, boligsocial konsulent Kresten Heinfelt – om socialt bæredygtige by-og boligmiljøer

Diskuter i mindre grupper. Giv ideer til politikerne om vision, strategi og handlinger: Vi har inviteret repræsentanter for Radikale Venstre, Lokallisten og Konservative til at tage imod gruppernes ideer og kommentere dem.

Anne Christiansen, Lokallisten

Jakob Kjærsgaard, Konservative

Jacob Netterberg, Radikale Venstre

Alternativet i Rudersdal arrangerer workshoppen.