Sundhedsreform – men hvordan? kl. 13-14

Det politiske panel sammensættes af sundhedspolitikere fra Rudersdal Kommune og Regionsrådet for Region Hovedstaden. Tanken er, at professor Jes Søgaard giver tre oplæg á 5 minutter om store udfordringer i      sundhedsvæsenet. Efter hvert indspark er der så debat mellem politikerne, om hvordan udfordringerne bedst håndteres i sundhedsvæsenet

Deltagere: Deltagerne i paneldebatten fra Rudersdal kommune er Poul Bach (A) og Birgitte Schjerning Povlsen( C) – fra Regionsrådet deltager Leila Lindén (S),  Christoffer Buster Reinhardt ( C) og Karin Friis Bach ( B)