Skoven er kronjuvel kl. 12-13

– En rundbordssamtale om en fremtidig politisk udfordring af de helt store.

Skoven er kronjuvelen i Rudersdals natur. Sammen med søerne, engene, vaserne og alle de andre herligheder dækker de en meget stor del af vores areal. Faktisk mere end 60%.

Samtidig er det imidlertid også en begrænset ressource. Vi bruger nemlig alle sammen skoven: rådyr, egern, musvåger, guldsmede, børnehavebørn, rollespillere, motionister, orienteringsløbere, mountain-bikere og gamle damer med deres hunde.

I fremtiden kan vi ydermere forvente at presset på vores skove bliver større. Rude Skov er således for nyligt blevet udpeget til et Natura 2000-område. Selvom EU’s godkendelse stadig mangler, er Skov- og Naturstyrelsen herved blevet forpligtet på at være særlig varsom. Hertil kommer stigende krav til at stadig mere af vores skov udlægges til såkaldt vild skov. Hertil kommer behovet for skovrejsning for at gøre vores natur mere klimavenlig.

Spørgsmålet er hvordan vi tilgodeser alle de mange forskelligartede interesser: fritidsfolkets, skovfolkets, dyrenes og planternes?

Mød op til en rundbordssamtale med politikere, interessenter og naturens brugere. Og giv dit besyv med.

Debatten er arrangeret af Det Konservative Folkeparti