Kan Rudersdal vinde guld på sit affald? kl. 12-13

Hvordan står det konkret til med at nå 2022-målsætningerne sat i regeringens “Danmark uden affald” fra 2013? 
Og hvis kommunen skal spinde guld, både ift at tjene på genanvendelse, skåne vores miljø, og ift at kunne skabe sig et ry som fremadskuende og ambitiøs kommune på affalds- og genanvendelsesområdet, hvad skal der så til? 
Hvordan kan kommunen spille en større rolle ift FNs Verdensmål nr 11. + nr. 12. jf GØR BYER, LOKALSAMFUND OG BOSÆTTELSER INKLUDERENDE, SIKRE, ROBUSTE OG BÆREDYGTIGE og  SIKRE BÆREDYGTIGT FORBRUG OG PRODUKTIONSFORMER

Baggrund
I 2013 kom regeringen med strategien “Danmark uden affald”. Den satte mål for en 50 pct genanvendelse af affald fra husholdninger i 2022. Ansvaret for at komme i hus med det mål blev især lagt i hænderne på kommunerne. I september 2019 skydes indførselen af det nye affaldssorteringssystem igang. Systemet skal sikre, at 33 pct mere af kommunens affald genanvendes, og at alle borgere dermed får mulighed for at sortere papir, pap, glas, plast og metal tæt på boligen. Endelig kom regeringen også ud med en strategi for cirkulær økonomi “Mere værdi og bedre miljø gennem design, forbrug og genanvendelse” i 2018 med flere tiltag relevant ift affaldssektoren.

Folkemødet byder på en god mulighed for at profilere det nye system inden for genanvendelse og affald, men også, hvilke visioner og mål partierne og kommunalbestyrelsen måtte have fremadrettet. For Rudersdal har ikke været i front på affaldsområdet. Idag genanvender kommunen ca 20 pct af affaldet. Det gør kommunen næstdårligst til affaldshåndtering i hovedstadsområdet. Samtidig er der mindre kommuner, som fx Bornholms Kommune, der har udarbejdet en strategi for at sikre 100 pct genanvendelse af øens affald fra 2033.

Panel:
Court Møller (Radikal) –  Medl. af Kommunalbestyrelsen og Formand for Teknik og Miljøudvalget, Rudersdal Kommune
Erik Mollerup (Venstre) – Medl. af Kommunalbestyrelsen og medl. af Teknik og Miljøudvalget, Rudersdal Kommune 
Poul Bach (Socialdemokratiet) – Medl. af Kommunalbestyrelsen og medl. af Teknik og Miljøudvalget, Rudersdal Kommune 
Axel Bredsdorff (Lokallisten) –  Medl. af Kommunalbestyrelsen og medl. af Teknik og Miljøudvalget, Rudersdal Kommune 
Christoffer Buster Reinhart (Konservative)  – Medl. af Kommunalbestyrelsen og medl. af Teknik og Miljøudvalget, Rudersdal Kommune