At pendle som cyklist i det daglige kl. 13-14

Vi viser den økonomiske gevinst, der er for kommunen, hvis vi får flere på cyklen i stedet
for, at de kører i biler. At det kan betale sig for kommunen at investere i cykelstier og cykelparkeringspladser
for at fremme cyklismen i hverdagen.

Oplægsholdere: Regionrådsmedlem og formand for Region Hovedstads Teknik- og Miljøudvalg
Jens Mandrup, SF og Sidsel Birk Hjuler, Sekretariatet for supercykelstierne

Cyklistforbundet står for arrangementet fra kl. 13-14.