Workshop om grøn omstilling kl. 11-13

Alternativet står for en workshop om grøn omstilling fra kl. 11-13:

Foregangskommune eller fodslæbende? (1 times debat – lokale til 30 mennesker med mulighed for tre kroge/borde)

Der er bred politisk enighed om den grønne omstilling i Rudersdal.

Men hvad lægger vi i grøn omstilling? Hvor godt gør vi det sammenlignet med andre kommuner? Og hvor ambitiøse bør vi være? Det er der delte meninger om. Du har mulighed for at give dit besyv med og komme med ideer og forslag til forbedringer. Genanvender vi nok og hvis ikke, hvad kan vi gøre? Har vi elbiler nok og hvis ikke, hvad gør vi? Spiser vi grønt og økologisk i kommunens institutioner? Hvordan forbruger Rudersdalborgerne og kan kommunen påvirke det?

Vi har inviteret klimaforsker og folketingskandidat Theresa Scavenius, udvalgsformand Court Møller og projektleder Michael Bellers Madsen, Concito,  hver kort indleder debatten med deres syn på styrker og svagheder i Rudersdals hidtidige klimaindsats og vælger et tema de vil prioritere (20 min.).

Borgerne involveres ved at de tre indledere bagefter sætter sig ved hvert sit runde bord, og tilhørerne/deltagerne sætter sig hos den, de helst vil tale med. Her kan indlederen uddybe og deltagerne aflevere deres forslag på gule sedler, så gruppen bagefter kan arbejde videre med forslagene. (25 min.) De tre indledere har til slut meget kort mulighed for at fortælle hvad de fik med fra gruppen de sad i. (10 min.) Vi tilbyder afslutningsvis deltagerne at være med “Grøn omstilling” (5 min.)