Workshop om biodiversitet kl. 13-15

En mangfoldig natur er vores livsgrundlag (2 timers workshop – lokale med plads til 30 med mulighed for at lave tre grupper i samme og tilstødende lokaler)

Vi er dybt afhængige af, at økosystemerne fungerer og leverer tjenester som rensning af vand, jord, luft samt bestøvning af vilde planter og af afgrøder. Ifølge forskerne er forringelserne af den biologiske mangfoldighed nu så omfangsrige, at der er tale om en økologisk krise, som kan sammenlignes med klimakrisen i omfang.  I workshoppen vil vi sammen undersøge hvordan vi i Rudersdal kan bidrage til at vende udviklingen. Hvad betyder det at lave en “vild have” ved sin villa eller rækkehus? Hvordan gør vi fællesarealer i grundejerforeninger, i kommunale institutioner og i boligselskaberne mere insekt- og fuglevenlige? Hvordan kan kommunen understøtte en positiv udvikling, hvor antallet af arter og bestanden af fugle og insekter forøges?

Vi har inviteret bl.a. zoolog Ditte Dahl Lisbjerg fra Vilde Haver til at komme med oplæg. (40 min.) Deltagerne drøfter herefter hvilke erfaringer de har og hvilke ideer de har til at vende udviklingen (50 min) Workshoppen afsluttes med at der laves en liste med ideer og forslag, som kommunikeres til MF Christian Poll samt til formanden for kommunens miljø- og teknikudvalg, Court Møller, som begge får mulighed for at kommentere. (30 min.) Materialet overgives til gruppen “Vildere Rudersdal”, som deltagerne tilbydes at være med i.

Workshoppen er arrangeret af Alternativet – den varer fra kl. 13-15