Røgfrit Rudersdal Kl. 13-14

Røgfrit Rudersdal – hvordan? Afgiftsforhøjelse på tobak, Sanktioner, hvis butikkerne ikke overholder deres pligter i henhold til lovgivningen, Røgfri skoletid i folkeskoler og gymnasier – herunder forældres-, skolebestyrelses- og skolelederens ansvar og Røgfri arbejdstid for kommunale ansatte.

Borgmester Jens Ive, Formand for Region Hovedstads Sundhedsudvalg samt medlem af kommunale bestyrelse Christoffer Buster Reinhardt,

Folketingsmedlem og medlem af FT-sundhedsudvalg Mette Abildgaard og formanden for Kræftens Bekæmpelse Helen Bernt Andersen debatterer.

Ordstyrer er Kommunikationschef Katrine Asp-Poulsen

Debatten er arrangeret af Kræftens Bekæmpelse og foregår fra kl. 13-14.