Hvorfor skal det være så surt? Kl. 11-12

Til trods for at vi som borgere i Rudersdal kommune på mange måder er væsentligt bedre stillet end landsgennemsnittet, så er vi overordnet set mindre tilfreds med vores liv (livskvalitet) end gennemsnittet.

Det vil vi gerne, med tilhørernes hjælp, forsøge at fortælle vores lokale politikere hvorfor.

Som oplæg til debatten vil Preben Etwill fremlægge uddrag af en undersøgelse fra Danmarks Statistik, som dokumenterer de utrolige paradokser der er i Rudersdal.

Panelet vil bestå af Borgmester Jens Ive (V), Formand for social- og sundhedsudvalget Kenneth Birkholm (C) samt Mona Madsen (L) og Poul Bach (S), begge medlemmer af social- og sundhedsudvalget, og alle lige så nysgerrige som os for at vide hvorfor.

Michael Teit Nielsen, vicedirektør i Ældre Sagen, vil varetage rollen som ordstyrer,

Vi satser på en aktiv deltagelse fra tilhørerne og et livligt panel.

Ældre Sagen arrangerer denne debat, der foregår fra kl. 11-12.