MENUMENU

Fremtidens bibliotek. Har bøger egentlig en plads? Lokallisten & Det Konservative Folkeparti • Kl. 11-12

Fremtidens bibliotek. Har bøger egentlig en plads? Lokallisten & Det Konservative Folkeparti • Kl. 11-12

Kan man forestille sig biografer uden film? Museer uden genstande? Nej, vel! Derimod er der tilsyneladende mange, der godt kan forestille sig biblioteker uden bøger. For hvilken værdi har bøger, når tekster i meget bred forstand kan koges ned til digitaliserede samlinger af kombinerede 1-taller og nuller? Det har biblioteksverdenen diskuteret intenst i flere årtier. Landet over har det da også resulteret i mange forskellige måder at […]

Hvordan gør vi Rudersdal Kommune mere demens venlig? Ældre sagen • Kl. 11

Hvordan gør vi Rudersdal Kommune mere demens venlig? Ældre sagen • Kl. 11

Debatten afholdes i Bygning B, 1. sal, Lokale 3 At blive ramt af en demenssygdom er blandt de ting, vi danskere frygter mest. I Danmark er 85.000 mennesker ramt af en demenssygdom – hvilket betyder, at 400.000 – 500.000 af os er pårørende. På trods af det føler personen med demens, de pårørende og personalet alt for ofte, at de står alene med sygdommen. Alle […]

Borgerinddragelse, Nye Borgerlige, Lokallisten • Kl. 11-12

Borgerinddragelse, Nye Borgerlige, Lokallisten • Kl. 11-12

Borgerinddragelse i kommunens beslutninger: Vi oplever, at borgerne er sat uden for indflydelse når kommunen træffer beslutninger. Vi har oplevet flere eksempler på frustrerede borgere, der ikke har følt sig hørt, bl.a i forbindelse med placering af midlertidige boliger til flygtninge og i forbindelse med sagen om De Røde Baner. Hvordan kan vi øge borgerinddragelsen i kommunens beslutninger? Med deltagelse af Nye Borgerliges spidskandidat Frederik […]

Det gode børneliv for de helt små, Det Konservative Folkeparti Lokallisten • 11-12

Det gode børneliv for de helt små, Det Konservative Folkeparti Lokallisten • 11-12

Med Jakob Kjærgaard, Det Konservative Folkeparti i spidsen sættes der fokus på rammerne for det gode børneliv i Rudersdal. – En attraktiv kommune for familier – hvad er det? – Børn er forskellige. Skal dagtilbud være forskellige og varierede? – Hvordan kan vi gøre det bedre? – De mindste huse er dem med højeste forældretilfredshed, men dem er der et politisk ønske om at lukke […]

Er din datingside blevet hacket? Har din forening egentlig styr på medlemsdata? Rudersdal Folkemødedag • Kl. 12-13

Er din datingside blevet hacket? Har din forening egentlig styr på medlemsdata? Rudersdal Folkemødedag • Kl. 12-13

Er din datingside blevet hacket? Hør hvad de kommende regler om persondata beskytter dig. Ph.D. stipendiat, cand.jur. Marianne von Eyben vil præsentere emner om personlige data i forhold til persondatalovgivningen. Hvad skal du acceptere, at der bliver registreret om dig? Hvad må du få at vide som pårørende? Hvilke data må jeres forening registrere – og hvilke pligter har foreninger? Hvilke rettigheder har du som privatperson? Marianne […]

Havarthigården – midt i Rudersdal Kommune, Havarthigården • Kl. 12:30

Havarthigården – midt i Rudersdal Kommune, Havarthigården • Kl. 12:30

Holte Borger og Fritidshus Havarthigaarden huses i én af de seks oprindelige gårde i landsbyen Øverød. Gårdens historie er en del af hele Nordsjællands historie. For eksempel kan man spørge om hvad: Chr. VII, Rødovre, Frederiksborg Slot og Arne Jacobsens rådhus i Holte har med Havarthigaarden at gøre? Svarene kan man få ved at lytte til foredraget om Havarthigaarden, – midt i Rudersdal Kommune. Næstformand […]

Debatmøde om idrætslivet i Rudersdal, Rudersdal Idrætsråd • Kl. 12-13

Debatmøde om idrætslivet i Rudersdal, Rudersdal Idrætsråd • Kl. 12-13

I anledning af kommunalvalget 21. november 2017, sætter Rudersdal Idrætsråd fokus på mulighederne og udfordringerne for idrætsforeningerne i Rudersdal. Hvad bedre er det end at møde de politiske partier og lister som opstiller til valget, på Rudersdal Folkemøde lørdag den 2. september kl. 12:00 afholdt på Havarthigården i Holte. Det er nu de lokale politikere kan få ris eller ros for deres indsats i de […]

2,1 milliarder kr. senere … Hvad er op og ned i debatten om sundhedsplatformen, Radikale • Kl. 12-13

2,1 milliarder kr. senere … Hvad er op og ned i debatten om sundhedsplatformen, Radikale • Kl. 12-13

Der var ikke noget at gøre, noget skulle der ske. 30 forældede og usammenhængende IT systemer skulle erstattes med noget nyt. I 2016 blev Sundhedsplatformen så taget i brug. Pris: I omegnen af 2,1 milliarder kroner. Sundhedsplatformen er den nye elektroniske patientjournal, der understøtter behandling og pleje af den enkelte patient i Region Hovedstaden og Region Sjælland, og 2,5 millioner danskere har interesse i den […]

Klima og Energi i Rudersdal, SF & Radikale • Kl. 12-13

Klima og Energi i Rudersdal, SF & Radikale • Kl. 12-13

Den kommunale klima- og energiplan 2016-21 udstikker linjerne for de kommunale initiativer på området. Men er det nok? Kan kommunen og borgerne gøre mere for at nedbringe CO2 udledningen? Kan vi bruge den grønne industri i kommunen bedre? Kan vi både nedbringe energiforbruget, øge livskvaliteten – og spare penge? I panelet sidder Steen Gade (SF), Court Møller (R) og Henrik Pranov fra Heliac A/S.

Forældreakademiet, Venstre • kl. 12-13

Forældreakademiet, Venstre • kl. 12-13

Forældreakademiet er en ny og innovativ tilgang til forældresamarbejde, der fokuserer på at skabe gensidig forståelse og tillid mellem forældre og fagpersoner i børnehave og folkeskole for at styrke samarbejdet. I gennem vores ambassadøruddannelse får forældrene og fagpersonalet indsigt i hinandens verdener, de forskellige baggrunde, kulturer og forudsætninger begge parter har. Mød Esma Birdi, kandidat til kommunalbestyrelsen for Venstre og Anne-Mette Rasmussen. Udover ambassadøruddannelsen tilbyder […]

FN´s verdensmål med fokus på lokalsamfundets ansvar, Lokallisten, Konservative og Radikale • Kl. 12-13

FN´s verdensmål med fokus på lokalsamfundets ansvar, Lokallisten, Konservative og Radikale • Kl. 12-13

Med FNs Verdensmål har verdens ledere forpligtet sig til 17 konkrete mål for en bæredygtig udvikling. Hvilke mål giver mest mening i lokal sammenhæng? De lokale kræfter skal mobiliseres.  Hvordan kan vi lokalt medvirke til at nå målene? Debat med Court Møller (RV), Anne Christiansen (Lokallisten) og Kenneth Birkholm (C).

Hvad skal vi med kulturlivet, Socialdemokratiet & Venstre • Kl. 13-14

Hvad skal vi med kulturlivet, Socialdemokratiet & Venstre • Kl. 13-14

I disse år må kommunen prioriterer tydeligt mellem de forskellige serviceområder. Men hvor er kulturens plads i det? Hvad betyder kulturlivet for borgerne i Rudersdal? Blander kommunen sig for meget, skal der spares, eller skal der skrues op for det kommunale engagement i kulturlivet? Deltagere: Kristine Thrane (A), Daniel E. Hansen (V), Anna Scharling Brun (L) og Elisabeth Ildal (I).

Er der en vej ud af systemet? Frivillighedscentrer Rudersdal med projektet Bro til hverdagslivet • Kl. 13-14

Er der en vej ud af systemet? Frivillighedscentrer Rudersdal med projektet Bro til hverdagslivet • Kl. 13-14

Er der en vej ud af systemet? – Hvordan får vi skabt lokale fællesskaber i Rudersdal, som også inkluderer mennesker, der oplever eller har oplevet psykiske vanskeligheder? Der bor ca. 5.500 mennesker med psykiske vanskeligheder i Rudersdal Kommune. Mange af disse mennesker føler sig ensomme, isolerede og savner lokale fællesskaber væk fra psykiatrien. Vi er blevet dygtige til veje ind i systemet og ind i […]

Ældre arbejdsløse – i job igen, Seniorrådet • Kl. 13-14

Ældre arbejdsløse – i job igen, Seniorrådet • Kl. 13-14

Samfundet har et ønske om, at flere og flere bliver længere og længere på arbejdsmarkedet. Men kan det egentlig lade sig gøre at få et nyt arbejde, hvis man i alder af +60år bliver ramt af arbejdsløshed? Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder er på 65 år i 2016, og er de sidste 10 år steget med 2,6 år. Siden 2013 har alderen være stærkt stigende, hvilket hænger […]

Demens og omsorgsbehandling, SF • Kl. 12-13

Demens og omsorgsbehandling, SF • Kl. 12-13

Med huller i hukommelsen drejer mange ældre ned ad en sidegade. Har plejesektoren fundet den rigtige måde at følge dem? Stifteren og lederen af Dagmarsminde, Mai Bjerre Eiby, diskuterer erfaringerne med omsorgsbehandling af demente med Jette Abildskov, Ældresagen, formand for Rudersdals Social- og Sundhedsudvalg, Birgitte Scherning Povlsen, Konservative, og spidskandidat til kommunalvalget i 2017, Dorte Nørbo, SF.

Det gode naboskab, Lokallisten & Venstre • Kl. 13-14

Det gode naboskab, Lokallisten & Venstre • Kl. 13-14

– Hvordan styrker vi vores lokale fællesskaber? Hvordan passer vi bedre på hinanden? Hvordan udnytter vi vores fælles ressourcer bedre? Kan vi dele noget mere? Axel Bredsdorff (Lokallisten) og Anika Rée (Venstre) lægger op til debat.

“Er en røgfri generation af Rudersdalborgere anno 2030 en utopi”, Kræftens bekæmpelse • Kl. 13-14

“Er en røgfri generation af Rudersdalborgere anno 2030 en utopi”, Kræftens bekæmpelse • Kl. 13-14

Ingen ønsker, at børn og unge begynder at ryge. Så lad os her i Rudersdal kommune stå sammen og gøre vores børn til den første røgfri generation. Hver eneste dag starter 40 børn og unge med at ryge. Det svarer til to skoleklasser, der hver dag starter en vane, der ender med at slå hver anden af dem ihjel. Mine venners børn og børnebørn kan […]

Eget ansvar for sundhed, Det Konservative Folkeparti • Kl. 13-14

Eget ansvar for sundhed, Det Konservative Folkeparti • Kl. 13-14

Sukkerpolitik. Alkoholpolitik. Rygelovgivning. Listen over politikker som skal fremme sundheden i befolkningen er lang. Men hvem har egentlig ansvaret for DIN sundhed? Er det kommunen, regionen, lokalsamfundet eller dig selv? Kom og deltag i en spændende samtale, hvor vi vil diskutere rammerne for offentlig indblanding, både ud fra et politisk, praktisk og etisk synspunkt. Vi har samlet et spændende panel bestående af Thomas Birk Kristiansen, […]

Rudersdal vil være landets bedste bo-kommune for borgere med handicap • kl. 14-15

Rudersdal vil være landets bedste bo-kommune for borgere med handicap • kl. 14-15

Rudersdal Kommune har i de sidste halvandet år arbejdet på at omsætte sin vision for hvordan kommunen kan blive landets bedste bo-kommune for borgere med handicap. Fra vision til virkelighed – Plan for fremtidens handicapområde. Planen har som sigte, at der skabes de bedste udviklings- og livsbetingelser for borgere med handicap. At kommunens tilbud tilpasses til fremtidens krav og tilbudende favner den nyeste og bedste viden på området. Holdninger om handicap ændres bedst i det personlige møde mellem mennesker med og uden […]

Din skole i Rudersdal, Venstre • Kl. 14-15

Din skole i Rudersdal, Venstre • Kl. 14-15

3 medlemmer af Børne- og skoleudvalget debatterer skoleudvikling i Rudersdal og inviterer samtidig til dialog med forældre: “Vi vil gerne høre mere om hvad der optager forældrene lige nu”. Mød Randi Mondrof, V, Court Møller, Radikale og Kirstrine Thrane fra Socialdemokratiet. Fra kl. 14-15.

AFLYST Masterplanen for dagtilbud – hvordan? Nye Borgerlige • Kl. 14-15

AFLYST Masterplanen for dagtilbud – hvordan? Nye Borgerlige • Kl. 14-15

Rudersdal kommunes masterplan for dagtilbud skal revideres til efteråret, og Nye Borgerlige ønsker at sætte fokus på to temaer; balancen mellem små og store børnehuse, samt balancen mellem pædagogisk frihed og kommunal kvalitetssikring. Fra kl. 14-15.

Den partipolitiske sangdyst, Lokallisten og Liberal Alliance • Kl. 14-15

Den partipolitiske sangdyst, Lokallisten og Liberal Alliance • Kl. 14-15

Konceptet er vidtfavnende: Hvert parti deltager med en sang, som udtrykker partiets holdninger, værdigrundlag eller prioriteringer. Man må stille op alene eller flere sammen, og gerne have musikledsagelse. Sangen kan være en, folk kender, og så må man gerne uddele tekster til fælles afsyngelse. Det kan også være en helt nyskrevet sang. Kom og syng med.