Se hele programmet her

Hvordan kan vi som borgere bidrage til “Giftfri Rudersdal”? kl. 14-15

Hvert år opdages nye giftstoffer i vores drikkevand. Stofferne stammer især fra ukrudtsmidler og træbeskyttelsesmidler. Desværre er det ikke lovligt at udstede forbud mod brugen af disse stoffer, så derfor må vi gå andre veje: gennem oplysning og påvirkning af borgere, erhvervsliv og det offentlige at begrænse brugen.På en workshop i foråret fik ca. 50 aktive borgere lavet en lang liste af initiativer, der kunne […]

”Science slam” samt debat om røgfri ungdomsliv kl. 12-13

Kræftens Bekæmpelse i Rudersdal har arrangeret debatmøder de sidste par år, med synlige resultater. Sidste år var vi med til at sætte prisforhøjelse på cigaratter på dagsordnen. I år sætter vi det samlede ungdomsliv – dvs i skoletid samt også i deres fritid – på dagsorden.  Målet er røgfri generation senest 2030. Derfor inviterer vi dig, din familie samt dine venner til et debatmøde om […]

Mød Dansk/Syrisk Kulturforening – hele dagen

Hør hvordan det er gået mange af vores flygtninge i Rudersdal mht. uddannelse, bolig og arbejde,- og meget andet. Tag en snak med vores nye borgere.

Rudersdal 2030 – vær med til at skabe fremtiden – kl. 13-15

2030 er det år FNs Verdensmål (SDG) skal være indfriet.  Også af velstående kommuner i de rige lande. Vi laver en workshop, hvor vi arbejder med hvordan Rudersdal kan realisere mål nr. 4 om Kvalitetsuddannelse, nr. 10 om Mindre ulighed, nr. 11 om Bæredygtige byer og nr. 13 om Klimaindsats     Hvad er vores vision for Rudersdal 2030? Hvordan kommer vi derhen? Bliv inspireret af klimaeksperten […]

Den store kommunalpolitiske debat fra kl. 15-16

I år under kyndig ledelse af redaktøren på Rudersdal Avis, Lars Schmidt og med deltagelse af: Jacob Jensen, Enhedslisten Erik Mollerup, Venstre Elisabeth Ildal, LA Court Møller, Radikale Venstre Stefan Berting Skrubbeltrang, SF Henrik Hjortdal, Alternativet Kristine Thrane, Socialdemokratiet Birgitte Schjerning Povlsen, Det Konservative Folkeparti

Samtalesalon om FNs verdensmål i hverdagslivet i Rudersdal kl. 12-13

S På årets Folkemødedag i Rudersdal kan du deltage i en samtalesalon om verdensmål. Det er Frivilligcenter Rudersdal og foreningen Verdensmål i Hverdagsliv, der inviterer til dialog om hvordan FNs verdensmål kan inspirere udviklingen af vores foreninger, hverdag, familier, virksomheder og kommune. Samtalesalonen skal gøre de store verdensmål nærværende i vores hverdag. I en time er borgere, foreninger, erhvervsliv og politikere inviteret til at tale om […]

Efter folketingsvalget…lige efter åbningen kl. 9:30

Traditionen tro indledes Folkemødedagen med en debat mellem repræsentanter for Folketingets partier. Denne gang er politisk kommentator Benny Damsgaard ordstyrer – og vi glæder os til at se: Christian Poll, Alternativet, folketingskandidat Martin Lidegaard, Det Radikale Venstre, MF Mette Abildgaard, Det Konservative Folkeparti, MF Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti, MF Trine Torp, SF, MF Mai Villadsen, Enhedslisten, MF Micki Damm Larsen, Socialdemokratiet, folketingskandidat Hans Andersen, Venstre, […]

Skoven er kronjuvel kl. 12-13

– En rundbordssamtale om en fremtidig politisk udfordring af de helt store. Skoven er kronjuvelen i Rudersdals natur. Sammen med søerne, engene, vaserne og alle de andre herligheder dækker de en meget stor del af vores areal. Faktisk mere end 60%. Samtidig er det imidlertid også en begrænset ressource. Vi bruger nemlig alle sammen skoven: rådyr, egern, musvåger, guldsmede, børnehavebørn, rollespillere, motionister, orienteringsløbere, mountain-bikere og […]

Børnehjørnet…hele dagen

Gorm den Gamle blev ikke gammel, men alligevel nåede han en masse ting i sit liv. Han blev konge af Danmark, han fik en kone, der hed Thyra og en søn, der hed Harald, og så kunne han gøre nogle kumler. Og hvad er så det? Forlaget Olsen&Olsen kommer med svaret og vil læse op af deres populære bøger om konger, dronninger og om Holger Danske.  Og […]

Bistrup Kirkes børnekor kl. 13

Bistrup Kirkes Børnekor besøger Folkemødedagen og synger sange og salmer under ledelse af organist Elisabeth Dilling-Hansen.

Folkekirken og kristendommen anno 2019 kl. 13-14

Er folkekirken en succes eller en fiasko? Hvad er man, når man er kulturkristen? Hvem er min næste? Falder talen på folkekirken og kristendommen, er spørgsmålene ikke bare mange, men også omfattende. Så kom forbi, og deltag i en debatsamtale om, hvor og hvordan folkekirken og kristendommen står netop nu med sognepræst Jannik Theilgaard, journalist Paula Larrain samt journalist og historiker Christoffer Emil Bruun.  Gl. […]

Dejlige toner fra Holte Kammerkor kl. 12:15-12:30

Farligt på Folkemødedagen kl. 13-14

”En slankebog for dem, der overspiser nyheder, som skaber frygt” Sådan lyder forfatteren Hans Jørgen Nielsens egen beskrivelse af sin og professor Steffen Andersens bog om de mekanismer i nyhedsstrømmen, der gør os langt mere bange end fornuftigt er. Et eksempel er flystyrt. De bliver altid omtalt i medierne, men antallet af flystyrt sættes aldrig i relation til antallet af flyrejser og den fortsatte udvikling […]

Politiske slagsange kl. 14-15

Med god hjælp fra Holte Kammerkor står Lokallisten, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti endnu engang i spidsen for Folkemødets mest melodiøse arrangement: Fællessangen. Vi synger politiske kampsange, kærlighedssange og fædrelandssange. For at holde tonen kommer Peter Lemmich, der spiller guitar til. Alle kan være med. Kom glad!

Er Rudersdal klar til flere ældre? kl. 11-12

Prognoserne viser, at antallet af ældre over 80 år, vil være kraftigt stigende, og at der i Rudersdal i 2030 vil være over 50% flere borgere i gruppen 80+. Som oplæg til debatten vil ÆldreSagen præsentere nogle konkrete facts om de seneste års nedskæringer på ældreområdet, vi vil forsøge at sætte disse i relation til den forventede udvikling, og bede paneldeltagerne fortælle os om de […]

Kan Rudersdal vinde guld på sit affald? kl. 12-13

Hvordan står det konkret til med at nå 2022-målsætningerne sat i regeringens “Danmark uden affald” fra 2013?  Og hvis kommunen skal spinde guld, både ift at tjene på genanvendelse, skåne vores miljø, og ift at kunne skabe sig et ry som fremadskuende og ambitiøs kommune på affalds- og genanvendelsesområdet, hvad skal der så til?  Hvordan kan kommunen spille en større rolle ift FNs Verdensmål nr […]

Sundhedsreform – men hvordan? kl. 13-14

Det politiske panel sammensættes af sundhedspolitikere fra Rudersdal Kommune og Regionsrådet for Region Hovedstaden. Tanken er, at professor Jes Søgaard giver tre oplæg á 5 minutter om store udfordringer i      sundhedsvæsenet. Efter hvert indspark er der så debat mellem politikerne, om hvordan udfordringerne bedst håndteres i sundhedsvæsenet Deltagere: Deltagerne i paneldebatten fra Rudersdal kommune er Poul Bach (A) og Birgitte Schjerning Povlsen( C) – fra […]

Polarisering – myte eller virkelighed? Kl. 11-12

Vær med, når vi afliver myter om dem-og os og sætter fokus på alt det, vi er fælles om i Danmark. Vi vil afdække hvordan folkeoplysningen kan bidrage til sammenhængskraften i Danmark og øge forståelsen for, at vi har brug for hinanden i stedet for at bekæmpe hinanden. Bl.a. spørger vi panelet om, de mener, at Danmark i stigende grad bliver mere og mere polariseret, […]

Bibliotekerne til debat kl. 11-12

Rudersdal biblioteker skal også i fremtiden være et attraktivt tilbud for kommunens borgere og gerne en væsentlig aktør i kommunens kulturliv. Hvordan gør vi det bedst? Kom og deltag i debatten. Hvad er det bedste ved bibliotekerne i dag, hvad savner du og hvad kunne gøre dem bedre? Deltagerne i panelet er Kristine Thrane, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget (A),  Lars Engelberth (C), Mona Madsen […]

Ny formand for Folkemødedagen

Der er valgt ny formand for Rudersdal Folkemødedag. Ulla Thillerup fra Venstre overtager formandsposten efter Ann Sofie Orth fra Det Konservative Folkeparti. På generalforsamlingen i Rudersdal Folkemødedag torsdag valgte forsamlingen Ulla Thillerup, der repræsenterer Venstre. Ulla Thillerup er et kendt ansigt i det lokale liv, hvor hun driver sin frisørsalon på Trørød Torv. Hun har siddet 12 år i menighedsrådet i Gl. Holte Kirke, står […]