Rudersdal efter 1.1.2018 – Rudersdal Folkemødedag

Rudersdal efter 1.1.2018 – Rudersdal Folkemødedag

Folkemødedagen skyder kommunalvalgkampen i gang med en debat mellem spidskandidaterne. Mød: Ditlev Otte-Trojel, Nye Borgerlige, Jens Ive, Venstre, Kenneth Birkholm, Det Konservative Folkeparti, Axel Bredsdorff (Lokallisten), Court Møller, Radikale Venstre, Gert Lassen, Folkelisten, Dorte Nørbo, SF, Elisabeth Ildal, Liberal Alliance, Erik Gissel Jensen, Dansk Folkeparti og Kristine Thrane, Socialdemokratiet. Fra kl. 15-16.

Masterplanen for dagtilbud – hvordan? Nye Borgerlige

Masterplanen for dagtilbud – hvordan? Nye Borgerlige

Rudersdal kommunes masterplan for dagtilbud skal revideres til efteråret, og Nye Borgerlige ønsker at sætte fokus på to temaer; balancen mellem små og store børnehuse, samt balancen mellem pædagogisk frihed og kommunal kvalitetssikring. Fra kl. 14-15.

Den partipolitiske sangdyst, Lokallisten og Liberal Alliance

Den partipolitiske sangdyst, Lokallisten og Liberal Alliance

Konceptet er vidtfavnende: Hvert parti deltager med en sang, som udtrykker partiets holdninger, værdigrundlag eller prioriteringer. Man må stille op alene eller flere sammen, og gerne have musikledsagelse. Sangen kan være en, folk kender, og så må man gerne uddele tekster til fælles afsyngelse. Det kan også være en helt nyskrevet sang. Kom og syng med fra kl. 14-15.

Eget ansvar for sundhed, Det Konservative Folkeparti

Eget ansvar for sundhed, Det Konservative Folkeparti

Sukkerpolitik. Alkoholpolitik. Rygelovgivning. Listen over politikker som skal fremme sundheden i befolkningen er lang. Men hvem har egentlig ansvaret for DIN sundhed? Er det kommunen, regionen, lokalsamfundet eller dig selv? Kom og deltag i en spændende samtale, hvor vi vil diskutere rammerne for offentlig indblanding, både ud fra et politisk, praktisk og etisk synspunkt. Spidskandidat Christoffer Buster Reinhardt og gæster lægger op til debat. Fra […]

“Er en røgfri generation af Rudersdalborgere anno 2030 en utopi”, Kræftens bekæmpelse

“Er en røgfri generation af Rudersdalborgere anno 2030 en utopi”, Kræftens bekæmpelse

Ingen ønsker, at børn og unge begynder at ryge. Så lad os her i Rudersdal kommune stå sammen og gøre vores børn til den første røgfri generation. Hver eneste dag starter 40 børn og unge med at ryge. Det svarer til to skoleklasser, der hver dag starter en vane, der ender med at slå hver anden af dem ihjel. Mine venners børn og børnebørn kan […]

Det gode naboskab, Lokallisten & Venstre

Det gode naboskab, Lokallisten & Venstre

– Hvordan styrker vi vores lokale fællesskaber? Hvordan passer vi bedre på hinanden? Hvordan udnytter vi vores fælles ressourcer bedre? Kan vi dele noget mere? Axel Bredsdorff (Lokallisten) og Anika Rée (Venstre) lægger op til debat. Fra kl. 13-14.

Demens og omsorgsbehandling, SF

Demens og omsorgsbehandling, SF

Med huller i hukommelsen drejer mange ældre ned ad en sidegade. Har plejesektoren fundet den rigtige måde at følge dem? Stifteren og lederen af Dagmarsminde, Mai Bjerre Eiby, diskuterer erfaringerne med omsorgsbehandling af demente med Jette Abildskov, Ældresagen, formand for Rudersdals Social- og Sundhedsudvalg, Birgitte Scherning Povlsen, Konservative, og spidskandidat til kommunalvalget i 2017, Dorte Nørbo, SF. Fra kl. 13-14.

Ældre arbejdsløse – i job igen, Seniorrådet

Ældre arbejdsløse – i job igen, Seniorrådet

Seniorrådet er vært for en debat om, hvordan vi som samfund ser og understøtter de ressourcer, som ældre uden job kan bidrage med. Fra kl. 13-14.

Er der en vej ud af systemet? Frivillighedscentrer Rudersdal med projektet Bro til hverdagslivet

Er der en vej ud af systemet? Frivillighedscentrer Rudersdal med projektet Bro til hverdagslivet

Er der en vej ud af systemet? – Hvordan får vi skabt lokale fællesskaber i Rudersdal, som også inkluderer mennesker, der oplever eller har oplevet psykiske vanskeligheder? Der bor ca. 5.500 mennesker med psykiske vanskeligheder i Rudersdal Kommune. Mange af disse mennesker føler sig ensomme, isolerede og savner lokale fællesskaber væk fra psykiatrien. Vi er blevet dygtige til veje ind i systemet og ind i […]

Hvad skal vi med kulturlivet, Socialdemokratiet & Venstre

Hvad skal vi med kulturlivet, Socialdemokratiet & Venstre

I disse år må kommunen prioriterer tydeligt mellem de forskellige serviceområder. Men hvor er kulturens plads i det? Hvad betyder kulturlivet for borgerne i Rudersdal? Blander kommunen sig for meget, skal der spares, eller skal der skrues op for det kommunale engagement i kulturlivet? Deltagere: Kristine Thrane (A), Daniel E. Hansen (V), Anna Scharling Brun (L) og Elisabeth Ildal (I). Fra kl. 12-13.

FN´s verdensmål med fokus på lokalsamfundets ansvar, Radikale og Lokallisten

FN´s verdensmål med fokus på lokalsamfundets ansvar, Radikale og Lokallisten

Med FNs Verdensmål har verdens ledere forpligtet sig til 17 konkrete mål for en bæredygtig udvikling. Hvilke mål giver mest mening i lokal sammenhæng? De lokale kræfter skal mobiliseres.  Hvordan kan vi lokalt medvirke til at nå målene? Oplæg med efterfølgende debat. Fra kl. 12-13

Klima og Energi i Rudersdal, SF & Radikale

Klima og Energi i Rudersdal, SF & Radikale

Den kommunale klima- og energiplan 2016-21 udstikker linjerne for de kommunale initiativer på området. Men er det nok? Kan kommunen og borgerne gøre mere for at nedbringe CO2 udledningen? Kan vi bruge den grønne industri i kommunen bedre? Kan vi både nedbringe energiforbruget, øge livskvaliteten – og spare penge? I panelet sidder Steen Gade (SF), Court Møller (R) og Henrik Pranov fra Heliac A/S. Fra […]

2,1 milliarder kr. senere … Hvad er op og ned i debatten om sundhedsplatformen, Radikale

2,1 milliarder kr. senere … Hvad er op og ned i debatten om sundhedsplatformen, Radikale

Der var ikke noget at gøre, noget skulle der ske. 30 forældede og usammenhængende IT systemer skulle erstattes med noget nyt. I 2016 blev Sundhedsplatformen så taget i brug. Pris: I omegnen af 2,1 milliarder kroner. Sundhedsplatformen er den nye elektroniske patientjournal, der understøtter behandling og pleje af den enkelte patient i Region Hovedstaden og Region Sjælland, og 2,5 millioner danskere har interesse i den […]

Debatmøde om idrætslivet i Rudersdal, Rudersdal Idrætsråd

Debatmøde om idrætslivet i Rudersdal, Rudersdal Idrætsråd

Vi inviterer de politiske partier og lister til at deltage i en debat om vilkårene for idrætslivet i kommunen. Fra kl. 12-13.

Har din forening egentlig styr på medlemsdata? Rudersdal Folkemødedag

Har din forening egentlig styr på medlemsdata? Rudersdal Folkemødedag

Hør hvordan de nugældende og kommende regler om persondata beskytter dig. Og hvad man som forening skal være opmærksom på? Ph.D. stipendiat, cand.jur. Marianne von Eyben vil præsentere dagligdagsemner relateret til personlige oplysninger i forhold til persondatalovgivningen. Hvad skal du acceptere, at der bliver registreret om dig? Hvad må du få at vide som pårørende? Hvilke data må jeres forening registrere og hvilke forpligtelser har […]

Borgerinddragelse, Nye Borgerlige

Borgerinddragelse, Nye Borgerlige

Borgerinddragelse i kommunens beslutninger: Vi oplever, at borgerne er sat uden for indflydelse når kommunen træffer beslutninger. Vi har oplevet flere eksempler på frustrerede borgere, der ikke har følt sig hørt, bl.a i forbindelse med placering af midlertidige boliger til flygtninge og i forbindelse med sagen om De Røde Baner. Hvordan kan vi øge borgerinddragelsen i kommunens beslutninger? Med deltagelse af Nye Borgerliges spidskandidat Frederik […]

Det gode børneliv for de helt små, Det Konservative Folkeparti

Det gode børneliv for de helt små, Det Konservative Folkeparti

Med Jakob Kjærgaard, Det Konservative Folkeparti i spidsen sættes der fokus på rammerne for det gode børneliv i Rudersdal. Fra kl. 11-12.

Hvordan gør vi Rudersdal Kommune mere demens venlig? Ældre sagen

Hvordan gør vi Rudersdal Kommune mere demens venlig? Ældre sagen

Debatten afholdes i Bygning B, 1. sal, Lokale 3 kl. 11.00 At blive ramt af en demenssygdom er blandt de ting, vi danskere frygter mest. I Danmark er 85.000 mennesker ramt af en demenssygdom – hvilket betyder, at 400.000 – 500.000 af os er pårørende. På trods af det føler personen med demens, de pårørende og personalet alt for ofte, at de står alene med […]

Fremtidens bibliotek Det Konservative Folkeparti & Lokallisten

Fremtidens bibliotek Det Konservative Folkeparti & Lokallisten

Kommunalvalg handler også om Bibliotekernes Fremtid. Kom til tværpolitisk møde arrangeret af Mona Madsen, Lokallisten og Karen Schousboe, Det Konservative Folkeparti. Fra kl. 11-12

Sig tillykke til Claus Hjort Frederiksen, Venstre

Sig tillykke til Claus Hjort Frederiksen, Venstre

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen bliver 70 år den 4. september. Kom og sig tillykke – der er også fødselsdagskage. Fra kl. 11-12.

Cyklismen set i samfundsøkonomisk perspektiv Cyklistforbundet

Cyklismen set i samfundsøkonomisk perspektiv Cyklistforbundet

Cyklistforbundets hovedbestyrelsesmedlem Jens Peter Hansen fortæller om Cyklismen set i samfundsøkonomisk perspektiv. Fra kl. 11-12

Debat mellem Folketingets partier

Debat mellem Folketingets partier

Traditionen tro indledes Rudersdal Folkemødedag med en debat mellem Folketingets partier og partier, der er opstillingsberettigede. Fra kl. 10-11. Mød: Jesper Melander Hammer, Nye Borgerlige, Claus Hjort Frederiksen, Venstre, Mette Abildgaard, Det Konservative Folkeparti, Christian Poll, Alternativet, Christine Antorini, Socialdemokratiet, Martin Lidegaard, Radikale Venstre, Marlene Harpsøe, Dansk Folkeparti og Trine Torp, SF